تبلیغات کلیکی و کسب در آمد لطفا کلیک کنید برای حمایت از ما

جستجو در کل مطالب این وبلاگ

۱۳۸۸ شهریور ۲۲, یکشنبه

سه اشتباه اکثر زوج ها


آگوست 9, 2009 روی 12:54 ب.ظ · طبقه بندی شده زیر دسته‌بندی نشده
اسـرار بـرقـراری یك رابـطـه مـؤثـر چـیـست؟ چـگونـه یك زن آن چیزی را كه می خواهد به دست می آورد در حالی ـ كه شـریـك زنـدگیش را نیز به خواسته‌اش می رساند؟ بگذارید نگاهـی داشته باشیم به سه مشكل اصلی كه اكثر زوج هـا بـا آن دست به گریبان هستند و این که چگونه می توان آنها را حل نمود.
اشتباه 1: ایجاد ارتباط برای زیر نفوذ خود قرار دادن و زرنگیگاهی اوقات ما یك رابطه را برای به دست آورن خواسته هایمان آغاز می كنیم، خواه طرف مـقابـل تـوانایی برآوردن آن را داشته باشد یا نداشته باشد. قـهـر مـی كنـیم، اخــم می كنیم، تهدید می كنیم، چاپلوسی می كنیم و آنچه در تـوان داریم برای ایجاد احساس ناراحتی در طرف مقابلمان انجام می دهیم. این نـوع رفـتـار، گـرچـه مـمـكن اسـت موقتاً مؤثر باشد، در طولانی مدت اثر بسیار ناگواری بر سلامـت رابـطه خـواهـد گذارد. آن را رها كنید، برای خواسته و پیشنهادات نفر دیگر احترام قائل گردید. اگر او نمی تـواند خواسته شما را برآورده كند، ببینید می توانید خودتان آن را به خود بدهید.
اشتباه 2: ایجاد ارتباط برای فریب دادنبا این كه نیازی به گفتن ندارد، این یكی از خطرناكترین انواع رفتـار اسـت كـه بـسیـاری از رابطه ها را نابود می كنـد.دروغ هـا، گـزافه گـویـی ها، بازی دادن ها و نیرنگ های متداول همگی باعث پریشانی و رنجش می گردند. آنها بنیان رابطه را به لرزه درآورده و در نهایت شكافی عمیق در اعتماد به وجود می آورند.نسبت بـه خـطر آن هـوشیـار بـاشید و پیش از این كه آغاز شود متوقفش سازید. اگر این چیزی است كه برای شما آشنا به نظر می رسـد، ابتدا آن را در رفتارهای خودتان مورد سنجش قرار دهید. اگر صادق و رُك باشید، دیگر مایل به پذیرش فریب دیگران نخواهید بود. در روابط خود راستی و درستی را پیشه كنید.
اشتباه 3: ایجاد ارتباط با پیغام های متناقضپـیـام های متناقض – چیزی را گفتن ولی چیز دیگری را انجام دادن – یك شکل بـسیـار رایــج فریب و نیرنگ است. همچنـین ایـن کار مـی تواند به صورت قـول دادن لفـظی یـا عـملی و انجام ندادن آن دربیاید. پیغام های متناقض باعث پریشانی بسیار می گردند. همیشه به اعمال فرد توجه نمایید. معـمولاً اعمال نـسبت بـه گـفتـار هـمتـرازی بیـشتری با حقیقت دارنـد. اگـر گـفتـار افراد بـا اعـمالـشان تناقض بود، آنچه كه گفته می شـود را نـادیـده پـنـداریـد. درك كنید كه شخص دارای تعارض است و اجازه ندهـیـد شـمـا را نـیـز دچــار همین احساس نماید.
راه حل‌‌های دو مشكل اصلی در روابطهیچ رابطه ای بدون برقراری ارتباطات مؤثر دوام زیادی نخـواهـد آورد. مـا در سـراســر روز صحبت می كنیم (و گوش می دهیم )، اما تنها بخش كوچكی از ارتباط ما به صورت گفتاری رخ می دهد. بیشتر اوقات تصور می كنـیم كـه دیـگران گفته های ما را گوش داده و متوجه می شوند، اما عمدتاًَ این موضوع صــحت ندارد. اغلب شخص دیگر در حال اندیشیدن به آن چیزی است كه می خواهد در جواب صحبت های شما بگوید، و نوعی خیال پردازی كه هیچ ارتباطی به موضوع مورد بحث ندارد را در ذهن خود می پروراند. هنگامی كه نزاع می كنیم، می خـواهـیـم بیـش از پـیش فـهمیده شویم و واژگان همانند تیر به جلو و عقب به پرواز درمی آیند. در این شرایط، تجزیه و تحلیل مسئله می تواند دور از ذهن گردد.
بنابراین اسرار ارتباط مؤثر چیست؟ بـه دو مشكل اساسی در ارتـباطـات و نحوه حل آنها توجه نمایید. بعد از این مرحله خواهید توانست پایه های بهتـرین نـوع رابـطـه ای كـه تــا به حال تصورش را می كردید را بنیان نهید.
مشكل اول: می خـواهید حـق را بـه خود داده و ثـابت كنید كه دیگری در اشتباه است.پیش از آنكه بتوانید یك ارتباط مؤثر را آغاز كنید، باید نگاهی موشكافانه بـه قصد و غرض خـود بـیندازید. آیا برای این كه توسط دیگران فهمیده شوید ارتباط برقرار می كـنـیـد، بـرای به دست آوردن خواسته ها، یا هدف دیگری را فراسوی سخـنـانـی كـه در حـال بـیـان آنها هستید دنبال می كنید؟ بسیاری از زوج ها به مرحله ای می رسند كه فقط می خواهند ثابت كننده حق با آنها بوده و نـفــر دیـگر در اشـتـباه است (و همیشه این طور بوده است). این نـوع رابطه همانند نبرد می ماند. این سخنان مملو از خشـم و سـرزنش بـوده و سـبــب می گردند نفر دیگر احساس كوچكی نـمـایـد. حرف های رد و بدل شده در چنین رابطه ای هرگز گوش داده نمی شوند. هرچند كه آنچه با صدای واضح و بلند خوانده می شود خشم و عدالت موجود در فراسوی مراودات است.همدیگر را سرزنش نكنید و به صحبت های یكدیـگر بـا خـلوص نـیـت گـوش دهید. تصمیم بگیرید كه درصدد ثابت كردن چیزی برنیامده و در عوض راهی برای ایجاد یك پـل بـرای درك مـتـقابل پیدا نمایید. این تصمیمات در موفقیت یك رابطه بسیار مفید واقع خواهند شد.

مشكل دوم: قادر نیستید به حرف های طرف مقابل گوش دهید.به یاد داشته باشید كه یك ارتباط فقط از صحبت كردن تشكیل نشده بلكه شـامل شنیدن و گوش دادن به آنچه كه در حال بیان است نیز می باشد. ما می توانیم كارهای زیـادی برای آموختن هنر گوش دادن انجام دهیم، امـا بـرای آغـاز، بـسیار مـهـم اســت كه بدانیم اگر فـردی بخـواهـد نـقطه نـظرات خـود را كــنار گذاشته و حقیقتاً آماده دانستن درون و افكار دیگران گردد، آنگاه از روی صداقت آنچه كـه در حال گفتن است را فقط باید «بشنود.» این كار خیلی هم آسان نیست. بسیاری از ما آنچه كه می شنویم را به سرعت تعبیر و تفسیر كرده و آن را در یك شكاف آماده قرار می دهیم. برخی صحبت ها را تحریف می كـنند. برخی تظاهر به گوش دادن می كنند در حالی كه سرگرم افكار خود هستند. یك راه حل بــرای ایــن مشكل آن است كه برداشت خود را از صحبت های دیگران بــرای آنـها تكرار نمایید. بگذارید بدانند كه ارتباطات آنها چگونه درون ذهن شما تفسیر می گـردند. اجـازه دهـیـد دیــگران پـیغام های خــود را با استنباط شما منـطق سازند. و در نهایت، راغب حقیقی شنـیـدن منظور آنها باشید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر