تبلیغات کلیکی و کسب در آمد لطفا کلیک کنید برای حمایت از ما

جستجو در کل مطالب این وبلاگ

۱۳۸۸ شهریور ۱۳, جمعه

مراحل دريافت مجوز و موارد مجاز سقط جنين

موارد مجاز سقط جنين

بخشنامه شماره 4176/1 مورخ 11/9/82 سازمان پزشكى قانونى كشور

1- در صورتى كه ادامه باردارى مادر به مرگ جنين يا مادر منجر شود ، در خواست صدور مجوز سقط درمانى (تنها در ادارات كل پزشكى قانونى استانها ) مورد پذيرش قرار مى گيرد ، البته در صورت دستور مقام قضايى يا در خواست زوجين با معرفى نامه پزشك معالج قبل از ولوج روح (چهار ماهگى).

2- معرفى نامه پزشك بايد شامل عكس بيمار (ممهور به مهر پزشك معالج )، مشخصات شناسنامه اى جهت احراز هويت ، تشخيص بيمارى و روش تشخيص (علائم ، نشانه ها و آزمايشهاى پاراكلينيك ) بوده و به پيوست آن ، تصوير شناسنامه و مدارك احراز هويت زوجين و نيز نتايج آزمايش هاى پاراكلينيك (داراى عكس بيمار ممهور به مهر و مشخصات شناسنامه اى ) ارايه گردد.

3- در مورد انديكاسيون هاى جنينى انجام حداقل 2 نوبت سونوگرافى و در مورد انديكاسيونهاى مادرى ، انجام حداقل يك نوبت سونوگرافى براى تعيين سن باردارى و ارايه آن به پيوست معرفى نامه پزشك الزامى است.

4- ارايه حداقل دو مشاوره تخصصى در تاييد تشخيص بيمارى به پيوست معرفى نامه پزشك الزامى است.

5- در موارد خارج از فهرست انديكاسيون هاى اعلام شده ، ارايه حداقل 3 مشاوره تخصصى مبنى بر ناهنجارى منجر به مرگ جنين يا خطر مرگ مادر الزامى است.

انديكاسيون هاى سقط جنين در بيمارى هاى مادر

· قلب

1- هر بيمارى دريچه اى كه به نارسايى قلبى منجر به فانكشنال كلاس 3 و 4 رسيده و غير قابل برگشت به 2 باشد

2- هر نوع مسائل حاد قلبى غير از عروق كرونر كه به فانكشنال كلاس 3 و4 رسيده باشد ،از قبيل ميوكارديت و پريكارديت .

3- سابقه بيمارى كارديو ميو پاتى ديلاته در باردارى هاى قبلى .

4- سندرم مارفان در صورتى كه قطر آئورت صعودى بيش از 5 سانتى متر باشد .

5- آيزن منگر

· گوارش

1- كبد چرب باردارى

2- واريس مرى گريد 3

3- سابقه خونريزى از واريس مرى به دنبال افزايش فشار وريد پورت

4- هپاتيت اتوايميون غيرقابل كنترل

  • نفرو لو ژى

1- نارسايى كليه

2- فشار خون غير قابل كنترل با داروهاى مجاز در دوران باردارى

· ريه

1- هر بيمارى ريوى اعم از آمفيزم ، فيبروز ، كيفو اسكوليوز و برونشكتازى به شرط ايجاد هيپرتانسيون پولمونر ، حتي از نوع خفيف

· هماتولوژى

كوآگولوپاتى هايى كه با تجويز هپايرين منجر به تشديد بيمارى ديگرى گردد كه جان مادر را تهديد كند .

· عفونى

ابتلا به ويروس HIV كه وارد مرحله بيمارى ايدز شده باشد .

· رو ماتولوژى

1-لوپوس فعال غير قابل كنترل با در گيرى يك ارگان ماژور.

2-واسكوليت ها ، زمانى كه ارگانهاى ماژور درگير باشند.

· جراحى اعصاب

تمامى توده هاي فضا گير CNS با توجه به نوع و محل آن كه شروع درمان در جنين و عدم شروع درمان در مادر باعث خطر جانى گردد.

· پوست

پمفيگوس وولگاريس ، پسوريازيس شديد و ژنراليزه و ملانوم نوع پيشرفته كه باعث خطر جدى جانى براى مادر شود.

· نورولوژى

1-اپى لپسى هايى كه على رغم درمان چند دارويى مقاوم به درمان باشد.

2-ام اس هايى كه بيمار ، ناتوان و از كارافتاده شده باشد.

3-مياستنى گراو در مراحل پيشرفته ، به شرط اينكه خطر جانى براى مادر داشته باشد.

4-انواعى از بيمارى هاى موتور نورون مثلALS كه با باردارى تشديد يابد و براى مادر خطر جدى جانى داشته باشد.

و اما انديكاسيون هاى سقط جنين در بيمارى ها و ناهانجارى هاى جنينى كه به مرگ جنين داخل رحم (مرده زايى) يا مرگ نوزاد بلافاصله بعد از تولد جنين منجر مى شوند. عبارتند از :

· جراحى و ارتوپدى

1-استئوژنزيس ايمپرفكتاى مادرزادى

2-ديسپلازى استخوانى – غضروفى كشنده يا استيل اپى فيزال

3-بيمارى استئوپتروزيس انفانتيل (فرم بدخيم)

· نفرولوژى و اورولوژى

1-آژنزى دو طرفه كليه

2-كليه پلى كيستيك نوع مغلوب

3-ديسپلازى مولتى سيستيك كليه ها

4-سندرم پوتر

5-سندرم نفروتيك مادرزادى به شرط ايجاد هيدروپس

6-اختلال كروموزومى كه موجب ضايعات پيشرفته و به ويژه گرفتارى مغز و كليه گردد (مانند سندرم واكترل)

7-هيدرونفروز شديد دو طرفه كليه ها

· هماتولوژي

1-آلفا تالاسمي (به شكل هيدروپس فتاليس)

2-اختلال ترومبوتيك مثل كمبود پروتئين C (هموزيگوت ) و فاكتور 5 ليدن (هموزيگوت)

· نوزادان

1-تريزومى 13

2-تريزومى 18

3-تريزومى 3/8/16

4-آنانسفالى

5-هيدروپس فتاليس با هر مكانيسم

6-سندرم فرياد گربه

7-هولوپروزنسفالى

8-سيرنگوميليا

9-كرانيوشيسيس

10- مننگوانسفالوسل ، مننگوهيدروانسفالوسل

11- ديسپلازى تاناتوفوريك يا كوتولگى كشنده نوزادى

12- سيكلو بيا همراه با هولوپروزنسفالى

13- ايكتيوزيس گراويس مادرزادى

14- شيزنسفالى

15- اگزانسفالى

مركز پيشگيرى از قصور پزشكى

معاونت انتظامى

سازمان نظام پزشكى جمهورى اسلامى ايران

منبع: نشريه نظام پزشكى شماره 31--- آذر 1386

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر