تبلیغات کلیکی و کسب در آمد لطفا کلیک کنید برای حمایت از ما

جستجو در کل مطالب این وبلاگ

۱۳۸۸ مهر ۱۳, دوشنبه

آينده خيالی در يک فنجان خالی !


پیرمرد با لباسی مندرس در گوشه ای از میدان راه آهن نشسته و رمل و اسطرلابی بر زمین گذاشته تا شاید زن و یا مردی در جوارش بنشیند و او از باز شدن گره کارشان بگوید و نوید آینده ای خوب بدهد …..دختر کولی بزور دست زنی را می گیرد تا با نگاه به چهره زن و سر و وضع ظاهری اش از خیانت شوهرش بگوید یا همسری خوب و مهربان که به زودی با ماشینی آخرین مدل از راه می رسد ….زن روی مبل نشسته و نگاهی به باقیمانده قهوه داخل فنجان می کند تا هم از گذشته بگوید و هم از آینده ….اما آیا به راستی آینده آدمی در فنجانی قهوه یا با رمل و اسطرلاب رقم می خورد ؟!

نگاه به چهره زن و سر و وضع ظاهري اش از خيانت شوهرش بگويد يا همسري خوب و مهربان كه به زودي با ماشيني آخرين مدل از راه مي رسد ….زن روي مبل نشسته و نگاهي به باقيمانده قهوه داخل فنجان مي كند تا هم از گذشته بگويد و هم از آينده ….اما آيا به راستي آينده آدمي در فنجاني قهوه يا با رمل و اسطرلاب رقم مي خورد ؟!

دكتر جغتايي،جامعه شناس ، با اشاره به ريشه تاريخي اين موضوع مي گويد: فال و فالگيري نتيجه اعتقادات خرافي است و افراد داراي اعتقادات خرافي بيشتر به اين فرهنگ روي
مي آورند.هر چند اين موضوع در فرهنگ گذشتگان بيشتر قابل مشاهده است بطوري كه اين فرهنگ در افراد قبيله نشين آفريقايي بيشتر از ساير جوامع دنيا مشهود است .

وي مي افزايد: فرهنگ و باورهاي مردم در كاركردهاي مغزي آنان تاثير مي گذارد و باورهاي آنان تبديل به نوعي رفتار
مي شود . محيط نيز يكي از عواملي است كه باعث بوجود آمدن رفتار خاصي

در افراد مي شود و به همين دليل در غرب شاهد رفتارهاي منطقي تر افراد و در مشرق زمين شاهد رفتار احساسي تر از سوي آنان هستيم.

با اين وجود مهم اين است كه بين كاركردهاي اين دو نيمه تعادل برقرار شود و يك انسان چه زن و چه مرد بتواند احساس و منطق را در كنار هم داشته باشد و يكي بر ديگري غلبه نداشته باشد .

جغتايي مي افزايد :بايد به اين نكته مهم مجددا تاكيد كنم كه تفكر حاكم بر يك محيط بر باورهاي فردي افراد تاثير مي گذارد و مي تواند ميزان گرايش و باور مردم به خرافات را كاهش و يا افزايش دهد . از سوي ديگر بشر در زمينه اعتقاد به خرافات ،سابقه اي به اندازه اي طول تاريخ دارد و اين در ذات بشر هم هست كه هرچند رو به آينده حركت مي كند اما گهگاهي به گذشته برگردد .

وي مي گويد: گاهي هم شكست و نااميدي و عدم اطمينان به آينده باعث مي شود افراد منطق را كنار بگذارند و براي

” دكتر قريي مقدم:در كشورهاي فقير كه افراد نمي توانند به اميال و خواسته هاي خود در حالت واقعي برسند و از سوي ديگر مسئولان نيز توانايي برآورده كردن خواسته هاي مردم را ندارند ،گرايش به خرافات ،فال و فالگيري بيشتر مي شود … “

فرار از وضعيت موجود به احساس و در نتيجه خرافات روي بياورند.

دكتر قرائي مقدم ،استاد دانشگاه و جامعه شناس ، نيز عوامل اجتماعي را در روي آوردن افراد به خرافات موثر مي داند و
مي گويد : وقتي كه افراد جامعه توانايي برآورده كردن نيازها و خواسته هايشان را از لحاظ فكري،اقتصادي و اجتماعي و يا خواسته هاي قلبي خود از قبيل ازدواج ،طلاق و …را ندارند به خرافات و فال و فالگيري روي مي آورند.

وي مي افزايد :در مشرق زمين و در كشورهاي فقير كه افراد نمي توانند به اميال و خواسته هاي خود در حالت واقعي برسند و از سوي ديگر مسئولان نيز توانايي برآورده كردن خواسته هاي مردم را ندارند ،گرايش به خرافات ،فال و فالگيري بيشتر
مي شود و هر چقدر مردم از طبقات پايين تر اجتماع باشند و فقير تر باشند بيشتر به رمل و اسطرلاب و فال نخود و ….روي مي آورند.

قرائي مقدم مي افزايد: البته فال گرفتن از يك جنبه مثبت است چون مدتي هر چند محدود، به افراد نوعي اميد و رضايت خاطر مي دهد اما جنبه منفي آن هم اين است كه افراد را به خرافه و خرافه پرستي بيشتر و پذيرش اين موضوع كه انسان موجودي منفعل و بلااراده است و در زندگي واقعي خود نقش چنداني ندارد ،سوق مي دهد .

وي تاكيد مي كند : خرافات البته متاثر از فرهنگ ما نيز هست و باورهاي سنتي ما ،خرافه پرستي را توجيه مي كند كما اين كه از گذشته دور شاهد اعتقاد ايرانيان به نيرويي مرموز به نام مانا هستيم كه معتقد بودند در برخي درختان ،جانوران و اشيا وجود دارد و مي تواند باعث نجات افراد و يا برآورده شدن حاجات شان شود .

وي مي افزايد: رواج خرافه گرايي كه متاسفانه برخي عناصر فرهنگي نيز آن را تائيد مي كنند براي جامعه مضر است و مردم را از واقعيات زندگي دور مي كند و باعث مي شود آنان براي حل مشكلات به رويا و توهم روي بياورند .
در اين جامعه كارايي افراد كاهش پيدا مي كند و نيروي انساني به هدر مي رود و در مجموع جامعه از حركت و پويايي باز مي ماند .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر